ป้ายกำกับ: Porsche SPE ซุปเปอร์คาร์แพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

Porsche SPE ซุปเปอร์คาร์แพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

Porsche SPE ซุปเปอร์คาร์แพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า

Porsche SPE ซุปเปอร์คาร์แพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า  Porsche แอบซุ่มพัฒนาโมเดล SPE ซุปเปอร์คาร์แพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พัฒนาขึ้นภายใต้เครือโฟล์คสวาเกนกรุ๊ป Porsche SPE ซุปเปอร์คาร์แพลตฟอร์มใหม่ขับเคลื่อนพลังงานไRead More